Bu sayfa güncellenmektedir. 

Giriş: 27.07.2020, 05.03

''Sanatta gereksinme duyduğumuz şey, yorumbilim yerine sevgibilimdir.''

Susan Sontag, Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş,