top of page
  • Emre Akaltın

Sanatın Günceli vol. 2

25 Nisan 2020 edisyonu


Okumakta olduğunuz sayfada bu hafta çok yakın zamanda hayata geçmiş bir sanatçı oluşumu olan İzole Project'i sunuyoruz.

İçinde olduğumuz olağanüstü koşullarda evin içinde olanlarla dışında olanlar arasında bir bağlantı kurmamızda yardımcı olabilecek güzel fikirler ve işlerle 17 Nisan'da ortaya çıktı

İzole Project.

Her günün birbirinin aynısı olduğu bir uyuşukluk içinde çevremize, çevremizde olan biten olayların detaylarına çok daha fazla dikkat ediyoruz belki de. Bu noktada hepimiz geçen günü duvarda işaretleyen mahkumlar gibiyiz. Gündeliğimizde yer kaplayanlar çoğunlukla öyle büyük olaylar değil. Fakat hepimizin zihinsel bir ajandası var. Kendi kendine oluşuyor bu zihinsel ajanda.

Her şey hem birbirinin aynısı hem de çok farklı. Tek tek yakılan kibritler gibi. İşte bu sebeple, içinde olduğumuz bu izolasyon günleri kendi hayatımıza, yaratıcılığımıza ve sınırlarımıza dair yeni bir duyarlık kazanmak adına önemli olabilir. Bu zamanda, her bir kibritin aslında birbirinden çok farklı olduğunu görebiliriz. Hepimizin hâlâ anlatacağı hikâyeler var ve iyi hikâyeler tam da kibritlerin birbirinden farkından doğuyor.

Dışarıdaki gerçekliğin şu anki durumuna bakacak olursak da sayılara dönüşen can kayıpları bir yana, toplumun her kesimini farklı etkiliyor salgın. Toplumdaki iş gücünün görünümü için üç kesimden bahsetmek hata olmaz sanıyorum: Hâlâ fiziksel bir ortamda ve zor koşullarda çalışmak zorunda olanlar, salgın dolayısıyla işten çıkarılmış ya da iflas edip işini kaybetmiş olanlar ve evden çalışma olanağına sahip olanlar. Bununla birlikte, salgın da en çok işçileri ve ekonomik ve sosyal anlamda daha zor durumda olanları vuruyor.

İzole Project, zamanımızın, içinde bulunduğumuz güncelin kaydını en kişisel olandan en toplumsal olana doğru bir yönelimle, belki de kişisel olanın aslında ne kadar toplumsal olduğunu da gözler önüne serecek şekilde tutuyor. Modern insanın alışık olmadığı gezegenin bu durumuna, dış dünyadan yalıtılmış bedenleri üzerinden bir bakış getirirken evin dışında olanlara yönelik de yeni farkındalıklara aracı oluyorlar. Sanatçının deneyimi, izleyicinin de 'içerisi' ile 'dışarısı' arasında bir bağ kurmasını sağlıyor.

Her hafta yeni güncellemeler alan bu heyecan verici projeye www.izoleproject.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İzole Project’i Instagram’dan takip etmek için: İzole

Located in Şişli, Istanbul, TR, on Eurasia, Pangea, on the Earth, inside the Solar System, immersed in The Universe
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page