top of page
  • Emre Akaltın

spiritus asper: Disiplinlerarası bir şiir deneyimi

spiritus asper ikinci çalışmasıyla Spotify ve YouTube'da.


İstanbul'da yaşayan iki bağımsız sanatçıdan oluşan spiritus asper, şiir temelli üretim yapan bir oluşum. İngilizce şiirleri performatif bir video deneyiminde buluşturuyorlar. Bir şair ve bir müzisyenden oluşan grubun ikinci işi olan coming in (all in whispers), YouTube ve Spotify'da yayında.


Grubun güçlü ve dikkate değer bulduğum yanlarından biri, üretimlerinin şiir temelli oluşu. Nefesini edebiyattan alan, bu nefesi sese dönüştürüp müzikle buluşturan, son olarak bu buluşmaya güçlü video sunumlarıyla hayat veren bir grup spiritus asper.

Grup, birden fazla duyuya hitap eden bir sanat arayışında. Ne sadece şiir, ne sadece müzik ya da video-performans. Farklı mecraları kullanarak çok çeşitli katmanlarda deneyim vadediyorlar. Grubun video işleri, her izleyişinizde daha önceki izlemenizde dikkat etmediğiniz yeni şeyler fark etmenizi mümkün kılıyor bana kalırsa.


spiritus asper, Çağla Bölek ve Denizalp Şimşek
spiritus asper, Çağla Bölek ve Denizalp Şimşek

İkilinin şairi Çağla Bölek, kendi şiirlerini Denizalp Şimşek'in müziğiyle birlikte seslendiriyor. Grubun yeni işi olan coming in (all in whispers) şiir, müzik ve video sanatını harmanlayan 4 dakika 39 saniye uzunluğunda bir üretim. Şiir, insan deneyiminin göreli gerçekliklerini ve aşkınlık hallerini konu alıyor. Müziği şiirden, şiiri müzikten ve ikisini videonun kendisinden ayırmak güç. Müzik, elektronik temelli ve şamanistik öğeler içeriyor. Kimi zaman dizelerin anlamlarında takılı kalıyor, kimi zamansa kendinizi müziğin ritmine bırakıyorsunuz. Nihaî olarak, çalışmanın bütün öğeleri bir akış içerisinde birbirini tamamlıyor.

İkili, çalışmalarının tüm sürecini birlikte yürütüyor ve yayınlarını kendileri yapıyorlar. Hem görsel, hem sessel hem de anlamsal olarak farklı kapıları görünür kılmayı hedefleyen spiritus asper, çağdaş sanat dünyasının çok-disiplinli ve evrensel ortamında incelemeye değer çalışmalar üretmeye devam edeceğe benziyor.


Performans sanatının gücünü ''o an''dan alan yapısından da beslenen spiritus asper'i 29 Kasım saat 16.30'da Istanbul Poetry Slam kapsamında Aylak Kadıköy sahnesinde izlemek mümkün olacak.spiritus asper'i takip edin!


Comments


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page